Mental Health

stressed
crazy nebun
craziness nebunie
insane nebun
insanity nebunie
insane asylum azil de nebuni
mental breakdown cădere psihică
neurosis nevroză
neurotic nevrotic

I've been feeling kind of depressed lately.
M-am simțit cam deprimat în ultima vreme.

If you talk about your powers they're going to put you in an insane asylum.
Dacă vorbești despre puterile tale te vor băga într-un azil de nebuni.

She's not crazy. She just experience a different reality than us.
Ea nu e nebună. Ea experimenteză o realitate diferită față de a noastră.

My roommate is driving me crazy.
Colegul meu de cameră mă înnebunește.

depressed deprimat
stress stres