La santé
La salut
malade malalt m., malalta f.
en bonne santé en bona salut
la maladie la malaltia
la santé la salut
maladif malaltiu
en mauvaise santé en mala salut
sick

Je suis malade. Je vais prendre une journée de congé.
Sóc malalt(a). Em prendré un dia de festa.

Fumer est très mauvais pour la santé.
Fumar és molt dolent per a la salut.

Cette personne est en mauvaise santé.
Aquesta persona té mala salut

sain
malsain

La personne est saine de corps et d'esprit.
La persona és sana de cos i d'esperit

Cette personne est malsaine pour notre fils. Elle a une mauvaise influence.
Aquesta persona és malsana per al nostre fill. Té una mala influència.

guérir guarir
la guérison la guarició, el guariment
le médicament el medicament, la medicina
l'antidote m. l'antídot
la toxine la toxina

Le corps peut normalement se guérir tout seul.
El cos normalment es pot guarir tot sol

Ça va soulager les symptômes.
Us alleugerà els símptomes

un remède de bonne femme
/
un remède de grand-mère

un remei d'àvia

la douleur
la/el dolor
douloureux / douloureuse dolorosa
l'analgésique f. l'analgèsic
indolore indolor

Où avez-vous mal ?
On teniu mal?

Ma tête me fait mal.
Em fa mal el cap.

J'ai mal dans tout mon corps.
Tinc mal a tot el cos.

Tu me fais mal ! Arrête.
Em fas mal. Para.

Émilie s'est blessée la jambe.
L'Emília s'ha nafrat a la cama.