L'argent - suite (l'achat)
Els diners - (Els diners - continuació (compres))
gold
riche ric, rica
pauvre pobre, pobra
la faillitefallida
fauché pelat

faire faillite
fer fallida

Ma femme m'a ruiné !
La meva dona m'ha arruïnat!

acheter comprar
vendre vendre
coûter costar
le commerce el comerç
le prix el preu
la vente la venda
le vendeur / la vendeuse la venedora
le coût el cost
photo by Seattle Municipal Archives

Ça coûte combien ?
Quant costa?

Combien coûtent les beignets ?
Quant costen els bunyols?

C'est combien ?
Quant és?

Quel est le prix ?
Quin és el preu

mettre en vente
posar en venda

La maison est à vendre.
La casa és a vendre

louer llogar
le loyer el lloguer

L'appartement est à louer.
L'apartament és per llogar.

le coût de la location
el cost del lloger

cher / chère cara
coûteux / coûteuse costosa
exorbitant / exorbitante exorbitant
hors de prix molt car
bon marché barat, barata
book market

Oh ! Ça coûte cher !
Oh! és car!

Un avocat à 5 euros la pièce est hors de prix.
Un alvocat a 5 € l'unitat és caríssim.

Les carottes sont bon marché.
Les pastanagues són barates.

C'est pas cher. C'est donné.
No és car. És donat

C'est une aubaine.
És un regal del cel.

une bonne affaire
/
une bonne occasion

una bona oportunitat

le luxe el luxe

C'est de la camelote.
És porqueria.

d'occasion
d'ocasió ; venturer, ventura

le troc el bescanvi, la barata
échanger bescanviar
troquer
négocier negociar
marchander regatejar
market

Je troque mon cochon contre deux de vos moutons.
Canvio el meu porc contra dues de les vostres ovelles.

On a marchandé les prix des poupées.
Hem regatejat els preus dels ninots.

Les prix ne sont pas négociables, monsieur !
Els preus no són negociables, senyor!

faire une affaire
fer un bon negoci

Je vous propose un marché.
Us proposo un tracte

une réduction una rebaixa
une remise
un rabais

Les bougies sont en soldes.
Les espelmes se salden.

La boutique solde les chemises.
la botiga salda les camises

un prix soldé
un preu de saldo

C'est au rabais.
És una rebaixa

Il y a 20% de remise.
/
Il y a 20% de rabais.

Té 20% de rebaixa

On a fait une remise à la dame parce qu'elle achète souvent chez nous.
Hem fet un preu la senyora perquè ella sol comprar a casa nostra.

la facture la factura
le reçu el rebut
change

Les ouvriers ont facturé le prix de la chaudière à ma mère.
Els treballadors han facturat el preu de la caldera a la meva mare.

Tu as de la monnaie ?
Tens canvi?

faire de la monnaie à quelqu'un sur 50 euros
Fer canvi de 50 € a algú

l'arnaque f. l'estafa
l'escroc m. l'estafador
l'arnaqueur m. l'estafador