Music - Continued
Hudba - Pokračování
instrument nástroj
musician hudebník
band director vedoucí skupiny
choir director vedoucí sboru

Do you play any instruments?
Hraješ na nějaký hudební nástroj?

Strum the guitar.
Brnkni na kytaru.

Pluck the string.
Vyndej strunu.

Expressions

Play it by ear.
improvizuj

concert koncert
gig koncert

Our band has a gig tonight at the bar.
Naše kapela má dnes večer koncert v baru.

lyrics text
instrumental instrumentální

It's an instrumental piece.
Je to instrumentální skladba.

harmony harmonie
melody melodie
beat beat
rhythm rytmus
tempo tempo

The drummer has a good sense of rhythm. He can keep time.
Bubeník má dobrý smysl pro rytmus. Dokáže udržet čas.

scale měřítko

Play a scale.
Zahrajte si stupnici.

Expressions

The speech struck a chord with me.
Ta řeč mě zaujala.

pitch ladit
perfect pitch perfektní výška
octave oktáva
tone deaf tónově hluchý

The opera singer has a vocal range of four octaves.
Operní pěvkyně má hlasový rozsah čtyři oktávy.

She sung off pitch
.
/
She sings off key.

Zpívala mimo výšku

The instrument is in tune.
Nástroj je naladěný

She sang out of tune.
Zpívala falešně

You need to tune your guitar.
Musíš si naladit kytaru.

tune ladit

He can't carry a tune.
Neumí dobře zpívat.

interval interval
register rejstřík

Can you sing in a higher register?
Umíš zpívat ve vyšším rejstříku?

Sing a third below this note.
Zpívejte třetinu pod touto notou.

alto alt
soprano soprán
tenor tenos
bass bas

key klíč

a song in a minor key
píseň v mollové tónině

a symphony in a major key
symfonie v durové tónině


soloist

duet

trio

quartet
hum broukat si
whistle pískat
compose skládat

recital recitál
composer skladatel

What kind of music do you listen to?
Jaký druh hudby posloucháš?

opera opera
classical klasická (hudba)
-concerto koncert
-overture předehra
-symphony symfonie
musical muzikál
pop pop
rock rock
heavy metal heavy metal
folk folk
easy listening snadno poslouchatelné
techno techno
dance dance, taneční
reggae reggae
country country
jazz jazz

If you listen to this music it will grow on you.
Když budeš tuhle hudbu poslouchat, začne se ti líbit.

I really dig this music. (dig is slightly dated slang)
Tahle muzika mě fakt baví.