The House - Continued
House - Pokračování
cellar sklep
basement suterén
guest room pokoj pro hosty
study studie

We live in a three bedroom house.
Bydlíme v domě se třemi ložnicemi.

Make yourself at home.
Chovej se jako doma.

Guests, like fish, begin to smell after three days. - Benjamin Franklin
Host a ryba třetí den smrdí. - Benjamin Franklin

Staying at their place for a month was a little too much. We wore out our welcome.
Zůstat u nich měsíc bylo trochu moc. Přetáhli jsme to.

I was in the neighborhood and I thought I would stop by for a visit.
Byl jsem v sousedství a myslel jsem, že se zastavím na návštěvu.

upstairs nahoru po schodech
downstairs přízemí

apartment byt
condo / condominium byt / kondominium
efficiency účinnost
studio
loft loft
penthouse přístřešek

roommate spolubydlící
homebody domácí
homeless bez domova
furniture nábytek
furnished zařízený
unfurnished nezařízený

I'm looking for a furnished apartment.
Sháním zařízený byt.

entry hall vstupní hala
balcony balkón

Ring the doorbell.
Zazvonit na zvonek u dveří.

Knock on the door.
Zaklepat na dveře.

The police banged on the door.
Policie bouchala na dveře.

Lock the door.
Zamknout dveře.

Unlock the door.
Odemknout dveře.

Close the door.
/
Shut the door.

Zavřít dveře.

Slam the door.
Prásknout dveřmi.

Turn the door knob.
Otočit klikou.

ajar pootevřený

The door was wide open.
Dveře byly dokořán