Pets - Continued
Domácí zvířata - pokračování
puppy

She is petting the cat.
Hladí kočku.

The puppy is licking my hand.
Štěně mi olizuje ruku.

Walk the dog.
Vyvenči psa.

Keep the dog on a leash.
Měj psa na vodítku.

The dog wagged its tail.
Pes vrtěl ocasem.

She pricked up her ears.
Nastražila uši.

kittens

Did you feed the dog?
Nakrmil jsi psa?

 

The dog was gnawing on the bone.
Pes hlodal kost.

The kitten lapped up the milk.
Kotě vypilo mléko.

The cat scratched me.
Kočka mě poškrábala.

The dog sniffed my leg.
Pes mi očichal nohu.

The lady grooms her cat.
Paní pečuje o kočku.

 

Fetch the ball!
Přines míček!

 
Expressions

You're barking up the wrong tree.
Pláčeš na špatném hrobě.

Her bark is bigger than her bite.
Pes, který štěká, nekouše.

Don't bite the hand that feeds you.
Nekousej do ruky, která tě krmí.

When his guard was down, the chihuahua turned on his master biting him in the foot.
Když se nedíval, čivava se obrátila na svého pána a kousla ho do nohy.

spot znaménko
to yelp kňučet

The dog went to the bathroom on the carpet.
Pes se vyvenčil na koberec.

The dog relieved himself on the fire hydrant.
Pes vykonal potřebu na požární hydrant.

litter vrh
stud hřebec
teat struk

Puppies nurse about every two hours during their first week.
Štěňata pijí přibližně každé dvě hodiny během prvního týdne.

spayed vykastrovat (samici)
neutered vykastrovat (samce)