Photography - Continued
Fotografie - Pokračování
shutter závěrka
aperture clona
shot snímek

Take a picture of me.
Vyfoť mě.

What a shot!
To je ale záběr!

That was a great photo shoot.
Bylo to skvělé focení.

Change the shutter speed to increase the exposure.
Změňte rychlost závěrky pro zvýšení expozice.

focus zaostřit

Focus on the flower.
Zaostřete na květinu.

Zoom in on the monkeys.
Přibližte si opice.

Zoom out to get the background.
Oddalte, abyste měli pozadí.

blurry rozmazaný
out of focus rozostřený

panorama panoráma
panoramic panoramatický

For the slideshow we had the photos fade in and fade out.
Pro prezentaci jsme nechali fotografie objevovat se a mizet.