Sea Travel - Continued
Tengeri Utazás - Folytatás
wake éber
stowaway potyautas
to sail vitorlázni
to row sorakozni

We set sail for the Caribbean.
útnak indultunk a karibi térségben.

Is everyone on board?
Mindenki a fedélzeten?

Take the helm.
Vedd fel a sisakot.

They normally throw stowaways overboard.
általában a vízbe dobják a potyautasokat.

port kikötő
port of call  kikötőben

Drop anchor.
Lehorgonyzunk.

to moor odahúzni

Pull up alongside the ship.
Húzd fel a hajó mellett.

After we surrendered, the pirates moored their vessel to ours.
Miután megadtuk magunkat, a kalózok odahúzták hajójukat a mienkhez.

ballast ballaszt
seasick tengeri beteg
to sink - sunk süllyedni - süllyedt

We're sinking. Throw some ballast overboard.
Süllyedünk! Dobj néhány ballaszt vízbe!

Hard to port!
Nehéz kikötni!

Hard to starboard! Reverse engines.
Sokkal jobbra! Hátramenet.

All hands on deck!
Mindenki a fedélzetre!

Attention. The admiral is on the bridge.
Figyelem! Az Admirális a hídon van.