Skin
Kůže
pore pór
hair follicle vlasový kořínek

mole znaménko
freckle piha
pigment pigment
wrinkle vráska

complexion pleť
fair světlá
pale bledá
dark tmavá


sweat pot
perspiration pocení
to sweat potit se
to perspire (z)potit se

break out into a sweat
potit se

itch svědění

to itch svědit
to scratch škrábat se

My nose itches!
Svědí mě nos!

Expressions

You scratch my back and I'll scratch yours.
Poškrábeš mě na zádech a já poškrábu tebe.


to pinch štípnout

Pinch me. I think I'm dreaming.
Štípni mě. Myslím, že se mi to zdá.

rash vyzážka
boil vřed, nežit
wart bradavice
blemish pupínek

acne akné
pimple beďar
blackhead uher