The Laundry
Prádelna
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
stain remover odstraňovač skvrn
starch škrob

wring out  vyždímat
bleach bělidlo

Do the laundry.
Vyprat prádlo.

You should wash the whites and darks separately.
Bílé a tmavé prádlo byste měli prát odděleně.

I need to do a wash.
Potřebuji vyprat.

I'm going to do a load of laundry. Does anyone have any darks?
Jdu dát prát pračku prádla. Má někdo něco tmavého?

photo by Keith Ewing - Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

The stain remover will get rid of that ketchup stain.
Odstraňovač skvr odstraní skvrnu od kečupu.

Wring it out and hang it up to dry.
Vyždímej a pověs to, aby to uschlo.

Hang the clothes out to dry.
Pověš prádlo ven, aby uschlo.

Hang up your shirts in the closet.
Pověš si košili do šatny.

Fold the clothes.
Poskládej oblečení.

iron žehlička
wrinkle záhyb, pomačkání

Photo by Beverly Goodwin - Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
wrinkled zmačkaný
crease záhyb
dry-cleaner čistírna

I need to iron your shirt. It's a bit wrinkled.
Musím ti vyžehlit košili. Je to trochu pomačkané.

shrink - shrank - shrunk srazit se
stretch out vytáhnout se
fade vyblednout
wear out obnosit

My shirt doesn't fit anymore. It shrank in the wash.
Moje košile už nesedí. Při praní se srazila.

Your underwear has shrunk.
Tvoje spodní prádlo se srazilo.

The elastic in my socks is stretched out.
Guma v ponožkách je vytahaná.

Your clothes are getting worn-out. The perfect excuse to go shopping!
Tvoje oblečení začíná být obnošené. Ideální výmluva, proč jít nakupovat!

inside out naruby
upside down vzhůru nohama

Your shirt is on backwards and inside out!
Máš košili obráceně a naruby!