Weather - Continued
Počasí - pokračování
flake
weather počasí
forecast předpověď
hot horko
heat vedro
cold studený
cold studený

How's the weather?
Jaké je počasí?

What's the weather like?
Jaké je počasí?

It's really nice.
Je velmi pěkně.

It's hot.
Je horko.

It's cool.
Je chladno.

It's cold.
Je zima.

What's the forecast?
Jaká je předpověď?

There's a 20% chance of rain.
Je 20% šance na déšť.

heatwave

vlna veder

temperature teplota

What's the temperature?
Jaká je teplota?

It's 100 degrees in the shade.
Je 100 stupňů ve stínu.

I'm cold.
Je mi zima.

I'm hot.
Je mi horko.

I'm burning up.
Hořím.

heat stroke úpal

windy
windy větrno
gust závan
gusty ..
breeze vánek
breezy svěží (vánek)
gale vichřice

It's windy.
Je větrno.

The wind is blowing hard.
Vítr fouká silně.

There's a light breeze.
Je lehký vánek.

 

sunny
sunny slunečno
overcast zataženo
cloudy zataženo

It's sunny.
Je slunečno.

The sun is shining.
Slunce svítí.

precipitation srážky
shower přeháňky
to rain pršet
to shower lít

It's raining really hard.
Prší opravdu hodně.

It's pouring rain.
/
It's pouring.

Lije.

When it rains, it pours.
Když prší, tak lije.

It's raining cats and dogs.
Lije jako z konve.

a lull between two storms
klid mezi dvěma bouřemi

lightning
storm bouřka
hurricane hurikán
torrential rain přívalový déšť

That was one hell of a storm.
To byla pořádná bouře.

It's thundering. Zeus must be angry.
Hřmí. Zeus se musí zlobit.

fog mlha
mist mlha, opar
humidity f. vlhkost vzduchu
humid vlhký
moisture vlhkost
dew rosa
snowy

snowsníh
hail kroupy
sleet plískanice
blizzard vánice
to snow sněžit
to hail krupobití

to freeze mrznout
to melt tát
to thaw
frost mráz
frostbite omrzlina

It's snowing.
Sněží.

It's going to freeze tonight.
Dnes večer bude mrznout.

Thomas is shivering with cold.
Thomas se chvěje zimou.

to slip uklouznout, klouzat
slippery kluzký

The pedestrian slipped on the ice.
Chodec uklouzl na ledu.