Weather - Continued
flake
weather weer
forecast voorspelling
hot heet
heat hitte
cold koud
cold koude

How's the weather?
Welk weer is het?

What's the weather like?
Welk weer is het?

It's really nice.
Het is mooi weer

It's hot.
het is warm

It's cool.
Het is koel

It's cold.
het is koud

What's the forecast?
Wat zijn de verwachtingen?

There's a 20% chance of rain.
Er is 20 procent kans op regen

heatwave

hittegolf

temperature temperatuur

What's the temperature?
Hoeveel graden is het?

It's 100 degrees in the shade.
Het is 100 graden in de schaduw

I'm cold.
ik heb het koud

I'm hot.
Ik heb het warm

I'm burning up.
Ik ben aan het verbranden

heat stroke hitte golf

windy winderig
gust windstoot, rukwind
gusty ..
breeze bries
breezy winderig
gale storm
windy

It's windy.
het is winderig

The wind is blowing hard.
De wind waait hard

There's a light breeze.
Er is een licht briesje

 

sunny
sunny zonnig
overcast bewolking
cloudy bewolkt

It's sunny.
het is zonnig

The sun is shining.
de zon schijnt

precipitation neerslag
shower bui
to rain regenen
to shower

It's raining really hard.
het regent erg hard

It's pouring rain.
/
It's pouring.

Het giet

When it rains, it pours.
Wanneer het regent, giet het

It's raining cats and dogs.
Het regent pijpenstelen

a lull between two storms

lightning
storm storm
hurricane orkaan
torrential rain stortregen, wolkbreuk

That was one hell of a storm.
Dat was een zware storm

It's thundering. Zeus must be angry.
Het dondert. Zeus moest bang zijn

fog mist
mist nevel
humidity f. vochtigheid
humid vochtig
moisture vocht
dew dauw
snowy
snowsneeuw
hail hagel
sleet ijzel
blizzard sneeuwstorm
to snow sneeuwen
to hail hagelen

to freeze vriezen
to melt smelten
to thaw
frost vorst
frostbite

It's snowing.
Het sneeuwt.

It's going to freeze tonight.
Het gaat vannacht vriezen.

Thomas is shivering with cold.
Thomas rilt van de kou.

to slip uitglijden
slippery glad

The pedestrian slipped on the ice.
de voetganger gleed uit op het ijs