Plants
    ağaç
    ağaç kabuğu
    ağaç gövdesi
    filiz
    yaprak
    dal
    budak
    meşe palamudu
    çiçek
asma
    kaktüs
kaktüs gövdesi
eğreltiotu
    palmiye ağacı
    çam ağacı
çam iğnesi
    kozalak
    çimen
çim bıçak
    su zambağı
    kamış
bambu
    gül
    çiçek yaprağı
    diken
    sap
mantar
tree
bark
trunk
roots
leaf
branch
twig
acorn
flower
vine
cactus
spine
fern
palm
pine tree
pine needles
pinecone
grass
blade of grass
water lily
reeds, cattails
bamboo
rose
petal
thorn
stem
mushroom