Mammals
fare
sıçan
kemirgenler
fare kapanı
sincap
çizgili sincap
tavşan
geyik
erkek geyik
boynuzlar
dişi geyik
geyik yavrusu
koç
kanada geyiği
kurt
uluma
yavru kurt
tilki
ayı
ayı yavrusu
yarasa
kokarca
kaplan
yaban domuzu
kurt sürüsü
köstepek
mouse
rat
rodents
mouse trap
squirrel
chipmunk
rabbit
bunny (young)
deer
buck
antlers
doe
fawn
ram
moose
wolf
howl
wolf cub
fox
bear
bear cub
bat
skunk
tiger
boar
pack of wolves
mole