The Digestive System
liver
pancreas
oesophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
intestines
bowels
guts
constipation
diarrhoea
bowel movement
gas
fart
to fart
to pass wind
faeces
excrement
to defecate
crap
saliva
spit
to salivate
to spit - spat
My stomach is grumbling. I'm hungry!
Please don't spit on the pavement.
to burp
to belch
to hiccup
to have the hiccups
to digest
indigestion
to feel queasy
nauseous
heartburn
I've got an upset stomach.
She's feeling nauseous.
to vomit
to be sick
I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
karaciğer
pankreas
yemek borusu
mide
kalın bağırsak
ince bağırsak
anüs
rektum
bağırsak
bağırsakları
kabızlık
ishal
eyer
şişkinlik
osuruk
osuruk
arınmak
tükürük
balgam
tükürük salgılamak
tükürmek
Midem çağıldayan.
sevk
hıçkırık
geğirme
hıçkırık
bir başvuru var
özet
hazımsızlık
mide bulandırıcı
mide ekşimesi
bulaşabilir
ayarsız mide var
O bulantı hisseder.
kusmuk
gerber
Kendimi Hasta hissediyorum. Kusacak gibiyim.
Bu film dizilir.