die Zahlen
(Čísla)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1.000
10.000
100.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000
zero
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsať jeden
dvadsať dva
dvadsať tri
dvadsať štyri
dvadsať päť
dvadsať šesť
dvadsať sedem
dvadsať osem
dvadsať deväť
tridsať
tridsať jeden
tridsať dva
tridsať tri
tridsať štyri
tridsať päť
tridsať šesť
tridsať sedem
tridsať osem
tridsať deväť
štyridsať
štyridsať jeden
štyridsať dva
štyridsať tri
štyridsať štyri
štyridsať päť
štyridsať šesť
štyridsať sedem
štyridsať osem
štyridsať deväť
päťdesiat
päťdesiat jeden
päťdesiat dva
päťdesiat tri
päťdesiat štyri
päťdesiat päť
päťdesiat šesť
päťdesiat sedem
päťdesiat osem
päťdesiat deväť
šesťdesiat
šesťdesiat jeden
šesťdesiat dva
šesťdesiat tri
šesťdesiat štyri
šesťdesiat päť
šesťdesiat šesť
šesťdesiat sedem
šesťdesiat osem
šesťdesiat deväť
sedemdesiat
sedemdesiat jeden
sedemdesiat dva
sedemdesiat tri
sedemdesiat štyri
sedemdesiat päť
sedemdesiat šesť
sedemdesiat sedem
sedemdesiat osem
sedemdesiat deväť
osemdesiat
osemdesiat jeden
osemdesiat dva
osemdesiat tri
osemdesiat štyri
osemdesiat päť
osemdesiat šesť
osemdesiat sedem
osemdesiat osem
osemdesiat deväť
deväťdesiat
deväťdesiat jeden
deväťdesiat dva
deväťdesiat tri
deväťdesiat štyri
deväťdesiat päť
deväťdesiat šesť
deväťdesiat sedem
deväťdesiat osem
deväťdesiat deväť
jedna sto, jedna hondert
jedna sto jeden, jedna hondert jeden, sto jeden, hondert jeden
jedna sto dva, jedna hondert dva, sto dva, hondert dva
dvesto, dvehonderter
jedna tišíc
desať tišíc
sto tišíc, hondert tišíctisíc
milión
miliarda
bilión
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
zweiunddreißig
dreiunddreißig
vierunddreißig
fünfunddreißig
sechsunddreißig
siebenunddreißig
achtunddreißig
neununddreißig
vierzig
einundvierzig
zweiundvierzig
dreiundvierzig
vierundvierzig
fünfundvierzig
sechsundvierzig
siebenundvierzig
achtundvierzig
neunundvierzig
fünfzig
einundfünfzig
zweiundfünfzig
dreiundfünfzig
vierundfünfzig
fünfundfünfzig
sechsundfünfzig
siebenundfünfzig
achtundfünfzig
neunundfünfzig
sechzig
einundsechzig
zweiundsechzig
dreiundsechzig
vierundsechzig
fünfundsechzig
sechsundsechzig
siebenundsechzig
achtundsechzig
neunundsechzig
siebzig
einundsiebzig
zweiundsiebzig
dreiundsiebzig
vierundsiebzig
fünfundsiebzig
sechsundsiebzig
siebenundsiebzig
achtundsiebzig
neunundsiebzig
achtzig
einundachtzig
zweiundachtzig
dreiundachtzig
vierundachtzig
fünfundachtzig
sechsundachtzig
siebenundachtzig
achtundachtzig
neunundachtzig
neunzig
einundneunzig
zweiundneunzig
dreiundneunzig
vierundneunzig
fünfundneunzig
sechsundneunzig
siebenundneunzig
achtundneunzig
neunundneunzig
einhundert, hundert
einhundertundeins, hunderteins
einhundertundzwei, hundertzwei
zweihundert
eintausend
zehntausend
einhunderttausend, hunderttausend
eine Million
eine Milliarde
eine Billion