die Schule

učiteľ
tabuľa
krieda
špongia
študent, žiak
kniha
batoh
aktovka
skrinky
školské potreby
ceruzka
mechanická ceruzka, pentelka
guma
pero
atrament
fľaška atramentu
strúhatko
zemeguľa, glóbus
fajka
lepidlo
nožnice
pravítko
zvýrazňovačka
pastelky
fixka
kus papiera, list papiera
diplom
špirálový blok, zošit
dosky
zakladač
poznámkový blok
lavica
der Lehrer, die Lehrerin, der Professor, die Professorin
die Lehrer, die Lehrerinnen, die Professor, die Professorinnen
die Tafel
die Tafeln
die Kreide
die Kreiden
der Tafelschwamm
die Tafelschwämme
der Schüler (-), die Schülerin (-nen), der Student (-), die Studentin (-nen)
die Schüler, die Schülerinnen, die Student, die Studentinnen
das Buch ( ¨-er)
die Bücher
der Rucksack ( ¨-e)
die Rucksäcke
die Schultasche, die Tasche (-n)
die Schultaschen, die Taschen
das Schließfach
die Schließfächer
die Schulsache
die Schulsachen
der Bleistift (-e)
die Bleistifte
der Druckbleistift (-e)
die Druckbleistifte
der Radiergummi (-s)
die Radiergummis
der Füller (-)
die Füller
die Tinte (-n)
die Tinten
das Tintenfass ( ¨-er)
die Tintenfässer
der Spitzer
die Spitzer
der Globus
die Globen / die Globese
das Häkchen
die Häkchen
der Kleber (-)
die Kleber
die Schere (-n)
die Scheren
das Lineal (-e)
die Lineale
der Leuchtstift (-e)
die Leuchtstifte
der Wachsmalstift
die Wachsmalstifte
der Markierstift
die Markierstifte
das Blatt Papier
die Papierblätter
das Diplom
die Diplome
das Heft, das Ringbuch
die Hefte, die Ringbücher
die Mappe
die Mappen
der Ordner, der Hefter
die Ordner, die Hefter
der Notizblock
die Notizblöcke
der Schreibtisch
die Schreibtische