das Militär
(Armáda)
die Waffe
die Waffen (Plural)
die Pistole
die Pistolen (Plural)
der Abzug
die Abzüge (Plural)
der Lauf
die Läufe (Plural)
die Kugel
die Kugeln (Plural)
die Schießscheibe
die Schießscheiben (Plural)
das Gewehr
die Gewehre (Plural)
das Zielfernrohr
die Zielfernrohre (Plural)
das Maschinengewehr
die Maschinengewehre (Plural)
die Flinte
die Flinten (Plural)
die Patrone
die Patronen (Plural)
die Bombe
die Bomben (Plural)
die Zündschnur
die Zündschnüre (Plural)
die Granate
die Granaten (Plural)
die Zündmaschine
die Zündmaschinen (Plural)
der Soldat
die Soldaten (Plural)
der Helm
die Helme (Plural)
die Gasmaske
die Gasmasken (Plural)
die Erkennungsmarke
die Erkennungsmarken (Plural)
das Bombenflugzeug
die Bombenflugzeuge (Plural)
die Fliegerbombe
die Fliegerbomben (Plural)
die Panzerfaust
die Panzerfäuste (Plural)
der Geschützturm
die Geschütztürme (Plural)
der Panzer
die Panzer (Plural)
das Jagdflugzeug
die Jagdflugzeuge (Plural)
die Kanone
die Kanonen (Plural)
die Kavallerie
die Kavallerien (Plural)
der Mörser
die Mörser (Plural)
die Artillerie
die Artillerien (Plural)
die Rakete
die Raketen (Plural)
zbrane
pištoľ
spúšť
hlaveň
guľka
cieľ
puška
zameriavač
guľomet
brokovnica
nábojnica
bomba
zápalná šnúra
granát
rozbuška, detonátor
vojak
prilba
plynová maska
psie známky, identifikačné známky
bombardér
bomba
RPG / granát s raketovým pohonom
vežička
tank
(jet) stíhačka
delo, kanón
kavaléria
mínomet
delostrelectvo
strela, raketa