der Garten
(Záhrada/Dvor)
hrable
motyka
lopata
záhradné nožnice
rýľ, rydlo
záhradník
konvica na vodu
kvetináč
záhradná hadica
rozprašovať
kosačka
kôlňa na náradie
semienko
balíček semienok
sadenica
kvetinový záhon
zeleninová záhrada
závora
plot
brána
múr
die Harke
die Harken (Plural)
die Hacke
die Hacken (Plural)
die Schaufel
die Schaufeln (Plural)
die Heckenschere
die Heckenscheren (Plural)
der Spaten
die Spaten (Plural)
der Gärtner
die Gärtner (Plural)
die Gießkanne
die Gießkannen (Plural)
der Blumentopf
die Blumentöpfe (Plural)
der Wasserschlauch
die Wasserschläuche (Plural)
der Rasensprenger
die Rasensprenger (Plural)
der Rasenmäher
die Rasenmäher (Plural)
der Geräteschuppen
die Geräteschuppen (Plural)
der Samen
die Samen (Plural)
das Samenpaket
die Samenpakete (Plural)
der Sprössling
die Sprösslinge (Plural)
das Blumenbeet
die Blumenbeete (Plural)
der Gemüsegarten
die Gemüsegärten (Plural)
der Riegel
die Riegel (Plural)
der Zaun
die Zäune (Plural)
das Tor
die Tore (Plural)
die Wand
die Wände (Plural)
der Busch
die Büsche (Plural)