der Weltraum
galaktyka
słońce
gwiazda
planeta
układ słoneczny
orbita
pas asteroid
asteroida
kometa
ziemia
księżyc
krater
stacja kosmiczna
statek kosmiczny
rakieta
astronauta
kosmita
człowiek (ziemianin)
meteor
obserwatorium
teleskop
satelita
robot
antena satelitarna
die Galaxie
die Galaxien (plural)
die Sonne
die Sonnen (plural)
der Stern
die Sterne (plural)
der Planet
die Planeten (plural)
das Sonnensystem
die Umlaufbahn
der Asteroidengürtel
die Asteroidengürtel (plural)
der Asteroid
die Asteroiden (plural)
der Komet
die Kometen (plural)
die Erde
die Erden (plural)
der Mond
die Monde (plural)
der Krater
die Krater (plural)
die Raumstation
die Raumstationen (plural)
das Raumschiff
die Raumschiffe (plural)
die Rakete
die Raketen (plural)
der Astronaut
die Astronauten (plural)
der Außerirdische
die Aliens (plural)
der Mensch, der Erdling
die Menschen, die Erdling
der Meteor
die Meteore (plural)
die Sternwarte
-
das Teleskop
die Teleskope (plural)
der Satellit
die Satelliten (plural)
der Roboter
die Roboter (plural)
die Satellitenschüssel