Từ vựng Tây Ban Nha
Los Saludos
Your help in translating this page into Vietnamese would be greatly appreciated!
Hola Xin chào
Buenos días Chào buổi sáng
Buenas tardes Chào buổi chiều
Buenas noches Chúc ngủ ngon
   
Adiós Tạm biệt
Hasta luego
Hasta la vista
   
Por favor Xin vui lòng
Gracias Cám ơn
De nada Không có gì
Con permiso Xin lỗi (cho tôi qua)
Disculpe (formal)
Disculpa
Perdón
   
Felicidades Xin chúc mừng
Buena suerte Chúc may mắn
   
Señor Ông
Señora
Señorita Cô/Chị
 
¿Cómo estás? Bạn khỏe không? (không trang trọng)
¿Cómo está usted? Bạn khỏe không? (trang trọng)
¿Qué tal?
  bien    Tôi khỏe (tốt)
  mal    Tôi không khỏe (không tốt)