der Körper II
(Thân thể II)
das Skelett
die Skelette (Plural)
das Becken
die Becken (Plural)
die Hüfte
die Hüften (Plural)
der Schädel
die Schädel (Plural)
der Brustkorb
die Brustkörbe (Plural)
die Rippe
die Rippen (Plural)
die Wirbelsäule
die Wirbelsäulen (Plural)
der Knochen
die Knochen (Plural)
das Gebiss
die Gebisse (Plural)
das Zahnfleisch
(ohne Plural)
der Kiefer
die Kiefer (Plural)
der Zahn
die Zähne (Plural)
die Füllung
die Füllungen (Plural)
das Loch
die Löcher (Plural)
das Herz
die Herzen (Plural)
die Vene
die Venen (Plural)
die Arterie
die Arterien (Plural)
das Blut
(ohne Plural)
die Lunge
die Lungen (Plural)
die Luftröhre
die Luftröhren (Plural)
das Gehirn
die Gehirne (Plural)
die Niere
die Nieren (Plural)
die Kniescheibe
die Kniescheiben (Plural)
das Blutgefäß
die Blutgefäße (Plural)
bộ xương
xương chậu
hông
xương sọ
lồng ngực
xương sườn
xương sống
xương
hàm răng
nướu
xương hàm
răng
trám răng
sâu răng
tim
tĩnh mạch
động mạch
máu
phổi
khí quản
óc
thận
xương bánh chè ( patella)
mạch máu ( động mạch và tĩnh mạch