das Haus
(Nhà cửa)
mái nhà
ống khói
gác mái
cửa chớp
ga-ra
đường lái xe vào nhà
vỉa hè
lề đường
(con) đường
ván mỏng để lợp mái
sân (có rào xung quanh)
phòng
trần (nhà)
tường (nhà)
nền (nhà)
hành lang
máng xối
bụi cây
tầng hầm
mương/ rãnh thoát nước
das Dach
die Dächer (Plural)
der Schornstein
die Schornsteine (Plural)
der Dachboden
die Dachböden (Plural)
die Jalousie
die Jalousien (Plural)
die Garage
die Garagen (Plural)
die Einfahrt
die Einfahrten (Plural)
der Gehweg, der Bürgersteig
die Gehwege, die Bürgersteige (Plural)
die Bordsteinkante
die Bordsteinkanten (Plural)
die Straße
die Straßen (Plural)
die Schindel
die Schindeln (Plural)
der Vorgarten
die Vorgärten (Plural)
das Zimmer, der Raum
die Zimmer, die Räume (Plural)
die Decke
die Decken (Plural)
die Wand
die Wände (Plural)
der Boden
die Böden (Plural)
der Flur, die Diele
die Flure, die Dielen (Plural)
das Regenrohr
die Regenrohre (Plural)
der Busch
die Büsche (Plural)
der Keller
die Keller (Plural)
der Rinnstein
die Rinnsteine (Plural)