das Wohnzimmer
(Phòng ốc/ Phòng khách)
(cái) ghế
ghế bành
ghế bập bênh
ghế đẩu
kệ
kệ sách
ghế sofa
cái đệm/ cái nệm (lót ghế)
bàn cà phê
bình hoa
(cái) gạt tàn thuốc
điếu thuốc lá
khói (thuốc lá)
đầu thuốc lá
điếu xì gà
tẩu thuốc
lò sưởi
lửa
diêm
hộp đựng diêm
cái bật lửa
thảm lót cả sàn (rất khó để di chuyển)
tấm thảm lót một góc nhà (dễ dàng để di chuyển)
der Stuhl
die Stühle (Plural)
der Sessel
die Sessel (Plural)
der Schaukelstuhl
die Schaukelstühle (Plural)
der Schemel
die Schemel (Plural)
das Regal
die Regale (Plural)
das Bücherregal
die Bücherregale (Plural)
die Couch, das Sofa
die Couches, die Sofas (Plural)
das Sitzkissen
die Sitzkissen (Plural)
der Couchtisch
die Couchtische (Plural)
die Vase
die Vasen (Plural)
der Aschenbecher
die Aschenbecher (Plural)
die Zigarette, die Kippe
die Zigaretten, die Kippen (Plural)
der Rauch
ohne Plural
der Zigarettenstummel
die Zigarettenstummel (Plural)
die Zigarre
die Zigarren (Plural)
die Pfeife
die Pfeifen (Plural)
der Kamin
die Kamine (Plural)
das Feuer
ohne Plural
das Streichholz
die Streichhölzer (Plural)
die Streichholzschachtel
die Streichholzschachteln (Plural)
das Feuerzeug
die Feuerzeuge (Plural)
der Teppich
die Teppiche (Plural)
der kleine Teppich
die kleinen Teppiche (Plural)