die Insekten
(Côn trùng)
(con) kiến
râu/ ăng ten
tổ kiến/ tổ mối
(con) châu chấu/ cào cào
(con) dế
(con) bọ cạp
vòi, ngòi để chích
(con) ruồi
(con) nhện
mạng nhện
ong bắp cày
(con) sâu, con giun
ấu trùng
con giòi/ con dòi
(con) muỗi
kí sinh trùng
(con) bọ chét
(con) tíc, con ve, con bét
(con) ốc sên
(con) bọ
(con) gián
(con) bọ rùa/ cánh cam
(con) bướm
sâu bướm
cái kén
(con) ngài/ bướm đêm
(con) chuồn chuồn
(con) bọ ngựa
(con) ong
tổ ong
đàn ong
rỗ tổ ong/ tảng ong
(con) rết
con cuốn chiếu
nhện đen
con sên (không có vỏ)
kêu chiêm chiếp
die Ameise
die Ameisen (Plural)
der Fühler
die Fühler (Plural)
der Ameisenhaufen
die Ameisenhaufen (Plural)
der Grashüpfer, die Heuschrecke
die Grashüpfer, die Heuschrecken (Plural)
die Grille
die Grillen (Plural)
der Skorpion
die Skorpione (Plural)
der Stachel
die Stacheln (Plural)
die Fliege
die Fliegen (Plural)
die Spinne
die Spinnen (Plural)
das Spinnennetz
die Spinnennetze (Plural)
die Wespe
die Wespen (Plural)
der Wurm
die Würmer (Plural)
die Larve
die Larven (Plural)
die Made
die Maden (Plural)
die Mücke
die Mücken (Plural)
der Parasit
die Parasiten (Plural)
der Floh
die Flöhe (Plural)
die Zecke
die Zecken (Plural)
die Schnecke
die Schnecken (Plural)
der Käfer
die Käfer (Plural)
die Kakerlake, die Küchenschabe
die Kakerlaken, die Küchenschaben (Plural)
der Marienkäfer
die Marienkäfer (Plural)
der Schmetterling
die Schmetterlinge (Plural)
die Raupe
die Raupen (Plural)
der Kokon
die Kokons (Plural)
die Motte, der Nachtfalter
die Motten, die Nachtfalter (Plural)
die Libelle
die Libellen (Plural)
die Gottesanbeterin
die Gottesanbeterinnen (Plural)
die Biene
die Bienen (Plural)
der Bienenstock
die Bienenstöcke (Plural)
der Bienenschwarm
die Bienenschwärme (Plural)
die Wabe
die Waben (Plural)
der Hundertfüßler
die Hundertfüßler (Plural)
der Tausendfüßler
die Tausendfüßler (Plural)
die Tarantel
die Taranteln (Plural)
die Nacktschnecke
die Nacktschnecken (Plural)
das Zirpen
zirpen (Verb)