die Fantasiegestalt
(Tưởng tượng)
das Monster
die Monster (Plural)
der Geist
die Geister (Plural)
die Hexe
die Hexen (Plural)
der Hexenkessel
die Hexenkessel (Plural)
das Hexengebräu
die Hexengebräue (Plural)
der Zauberer
die Zauberer (Plural)
der Zauberstab
die Zauberstäbe (Plural)
der Riese
die Riesen (Plural)
der Zwerg
die Zwerge (Plural)
die Fee
die Feen (Plural)
die Meerjungfrau
die Meerjungfrauen (Plural)
der Flaschengeist
die Flaschengeister (Plural)
der Elf
die Elfen (Plural)
der Werwolf
die Werwölfe (Plural)
das Stöhnen
stöhnen (Verb)
die Mumie
die Mumien (Plural)
der Drache
die Drachen (Plural)
der Zaubertrank
die Zaubertränke (Plural)
der Zombie
die Zombies (Plural)
quái vật
ma
phù thủy
(cái) vạc/ nồi to
lọ luyện phép thuật của phù thủy
pháp sư
đũa (phép thuật)
(người) khổng lồ
(người) lùn
(nàng) tiên
người cá/ nàng tiên cá
thần đèn
yêu tinh
ma sói/ người sói
kêu van/ rên rỉ
xác ướp
(con) rồng
chất lỏng ma thuật
xác sống