die Medizin
(Y khoa)
die Spritze
die Spritzen (Plural)
das Thermometer
die Thermometer (Plural)
die Pille
die Pillen (Plural)
die Tablette
die Tabletten (Plural)
die Kapsel
die Kapseln (Plural)
das Gift
die Gifte (Plural)
das Pflaster
die Pflaster (Plural)
der Verband
die Verbände (Plural)
die Schlinge
die Schlingen (Plural)
der Gips
die Gipse (Plural)
der Krankenwagen
die Krankenwagen (Plural)
die fahrbare Krankenbahre
die Krankenbahren (Plural)
die Krankentrage
die Krankentragen (Plural)
der Rollstuhl
die Rollstühle (Plural)
die Krücke
die Krücken (Plural)
der Stock
die Stöcke (Plural)
das Röntgenbild
die Röntgenbilder (Plural)
der Tropf
die Tröpfe (Plural)
der Arzt
die Ärzte (Plural)
das Stethoskop
die Stethoskope (Plural)
der Chirurg
die Chirurgen (Plural)
das Skalpel
die Skalpelle (Plural)
die Krankenschwester
die Krankenschwestern (Plural)
der Sanitäter
die Sanitäter (Plural)
der Erste-Hilfe-Kasten
die Erste-Hilfe-Kästen (Plural)
der Zahnarzt
die Zahnärzte (Plural)
die Zahnprothese
die Zahnprothesen (Plural)
der Psychologe
die Psychologen (Plural)
die Brille
die Brillen (Plural)
die Linse
die Linsen (Plural)
die Sonnenbrille
die Sonnenbrillen (Plural)
ống chích, mũi tiêm
nhiệt kế
thuốc viên
thuốc viên dạng nén/ viên nén
thuốc viên dạng nang/ viên nhộng
chất độc
băng cá nhân
băng vải/ băng thun
dây treo tay/ băng vải đeo trước ngực
bột, bó bột
xe cấp cứu
(hình đã bị xóa)
cái cáng/ cái băng ca
xe lăn
(cây) nạng
cây gậy
x-quang
tiêm tĩnh mạch
bác sỹ
ống nghe
bác sỹ phẫu thuật
dao mổ
y tá/ điều dưỡng
nhân viên cấp cứu
bộ dụng cụ sơ cứu
nha sỹ
hàm răng giả
nhà tâm lý học
mắt kính/ mắt kiếng
tròng kính
kính mát