Greetings
Hello , Hi Xin chào!
Good morning Chào buổi sáng
Good night Chúc ngủ ngon
Good-bye, bye Tạm biệt
See you soon Hẹn gặp lại
See you later Hẹn gặp lại sau
Please Xin vui lòng/ làm ơn
Thank you Cảm ơn
You're welcome Không có chi
   
Excuse me Xin lỗi
Sorry Xin lỗi
Congratulations Xin chúc mừng
Good luck Chúc may mắn
   
Hey Này
What's up? Có chuyện gì vậy?
How are you? Bạn khỏe không?
How are you doing? Dạo này thế nào?
How's it going? Thế nào rồi?