The Face
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostril
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue
sideburn
goatee
stubble
hairy
scalp
dimple
bad breath
expressions
to smile
to frown
mái tóc
đền thờ
tai
dái tai
râu
ria
trán
mũi
lỗ mũi
cằm
mắt
lông mày
lông mi
tròng đen
mí mắt
con ngươi, đòng tử
miệng
môi
lưỡi
chân thú
râu
lông
các chevalu da
võng xuống, lúng đồng tiền
hơi thở hôi
Thành ngữ
nụ cười
nhăn mặt