The Military
guns
pistol
trigger
barrel
bullet
target
rifle
scope
machine gun
shotgun
shell
bomb
fuse
grenade
detonator
soldier
helmet
gas mask
dog tags
bomber
bomb
RPG / Rocket-propelled grenade
turret
tank
fighter
cannon
cavalry
mortar
artillery
missile
súng
khẩu súng lục
kích hoạt
/ thùng
bullet
mục tiêu
súng trường
phạm vi
súng liên thanh
súng săn
vỏ
bom
cầu chì
lựu đạn
hột nổ
người lính
mũ bảo hiểm
vật che hơi độc
chó thẻ
Máy bay ném bom
bom
RPG / Rocket hành lựu đạn
tháp pháo
xe tăng
(Phản lực) máy bay chiến đấu
pháo
kỵ binh
vữa
pháo binh
tên lửa