LanguageGuide.orgTừ vựng Tiếng Anh (UK)
Thực hành từ vựng Tiếng Anh (UK). Trong mỗi nhóm, đặt con trỏ lên một hình ảnh để nghe phát âm rõ.
Greetings (Chào hỏi )
Writing (Viết)
Numbers (Chữ số)
The Body (Thân thể)
Clothing (Quần áo)
Food (Thức ăn)
Animals (Động vật )
Nature (Thiên Nhiên)
The House (Nhà cửa)
Miscellaneous (Linh tinh)
Transportation (Vận chuyển)
Geography (Địa lý)

Đóng góp | Liên hệ | | Attributions