LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาฮินดู
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาฮินดูในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
संख्या (ตัวเลข)
शारीर (ร่างกาย)
भोजन (อาหาร)
विविध (เบ็ดเตล็ด)

| Attributions