LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษาฮังการี
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษาฮังการีในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Üdvözlések (คำทักทาย)
Számok (ตัวเลข)
Test (ร่างกาย)
Ruházat (เครื่องแต่งกาย)
Étel (อาหาร)
Állatok (สัตว์)
Vegyes (เบ็ดเตล็ด)

| Attributions