LanguageGuide.orgคำศัพท์ในภาษารัสเซีย
สำรวจโลกของคำศัพท์ในภาษารัสเซียในบทแนะนำที่มีเสียงประกอบนี้ วางลูกศรเม้าส์เหนือวัตถุ คำศัพท์ หรือประโยคเพื่อฟังวิธีออกเสียง พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้านคำศัพท์ผ่านแบบทดสอบต่าง ๆ
Письмо (การเขียน)
Тело (ร่างกาย)
Еда (อาหาร)

| Attributions