Los mamíferos
(Mamífers)
ratolí
rat, rata
rosegadors
ratera
esquirol
conill
cervo
banyam, cornamenta
cerva
cervatell
moltó
ant
llop/lloba
udol
llobató, cadell de llop
guineu, guilla, rabosa
ós/ossa
osset
ratpenat, ratapenada, ratapinyada
mofeta
tigre/tigressa
porc senglar
manada de llops
talp/talpa
el ratón
la rata
los roedores
la ratonera
la ardilla
el conejo
el ciervo (macho)
las astas, la cornamenta
la cierva
el cervatillo
el carnero
el alce
el lobo
el aullido
el lobezno
el zorro
el oso
el osezno
el murciélago
la mofeta
el tigre
el jabalí
la manada de lobos
el topo