los mamíferos
ratolí
rat, rata
rosegadors
ratera
esquirol
esquirol nordamericà
conill
cervo
banyam, cornamenta
cervatell
moltó
ant
llop/lloba
udol
llobató, cadell de llop
guineu, guilla, rabosa
ós/ossa
osset
ratpenat, ratapenada, ratapinyada
mofeta
tigre/tigressa
porc senglar
manada de llops
talp/talpa
el ratón
la rata
los roedores
la ratonera
la ardilla
la ardilla listada
el conejo
el ciervo, el venado
las astas, la cornamenta
el cervatillo
el carnero, el borrego
el alce
el lobo
el aullido
aullar
el lobesno
el zorro
el oso
el osesno
el murciélago
el zorillo, la mofeta
el tigre
el jabalí
la manada de lobos
el topo