Zoogdieren
(Cicavce)
myš
potkan
hlodavce
pasca na myši
veverička
pruhovaná veverička
zajac
jeleň, vysoká zver
srnec
parohy
srna, laň
sŕňa
baran
los
vlk
vytie
vĺča
líška
medveď
medvieďa
netopier
tchor, skunk
tiger
diviak
svorka vlkov
krtko
de muis
de rat
de knaagdieren
de muizenval
de eekhoorn
de aardeekhoorn
het konijn
het hert, de ree (fem)
de hertenbok, de bok
het gewei
de hinde, de damhinde
het reekalf, het hertenkalf
de ram
de eland
de wolf
huilen
het wolvenwelp
de vos
de beer
het berenjong
de vleermuis
het stinkdier
de tijger
het wilde zwijn, het everzwijn, het zwijn
de wolventroep
de mol