The Bathroom
(La cambra de bany)
banyera
dutxa
capçal de la dutxa
sabó
bombolla
xampú
pica
desguàs
rajola
aixeta
degoteig
vàter
paper higiènic
mocadors
raspall del vàter
ventosa
tovallola
penjador
balança
escuma, espuma, bromera
bathtub
shower
shower head
soap
bubble
shampoo
sink
drain
tile
tap
drip
toilet
potty (kids)
toilet paper
kleenex, tissues
toilet brush
plunger
towel
towel rack
scale
suds