The Bathroom II
(La cambra de bany II)
raspall de cabells
pinta
mirall,espill
assecador, eixugador
laca per als cabells
maquillatge
pintallavis
pols
esmalt per a les ungles
delineador d'ulls, llapis d'ulls
rímel
farmaciola
raspall de dents
pasta de dents
tapa
tub
fil dental
perfum
desodorant
tallaungles
pinces
cotó desmaquillant
maquineta d'afaitar
fulla d'afaitar
crema d'afaitar
hairbrush
comb
mirror
blow dryer
hairspray
makeup
lipstick
powder
nail polish
eye liner
mascara
medicine cabinet
toothbrush
toothpaste
cap
tube
floss
perfume
deodorant
nail clippers
tweezers
Q-tip, cotton swab
razor
razor blade
shaving cream