قمری /كبوتر
كبوتر
عقاب
نوک
بال
پر
پنجه
آشيانه
تخم پرنده
جغد
شاهين
كركس
اردک
غاز
گنجشک
جیک جیک
كلاغ
بوقلمون
مرغ مگس خوار
طاووس
طوطي
شتر مرغ
پنگوئن
داركوب
پليكان
مرغ ماهيخوار
فلامينگو
لک لک
قو
قفس پرنده
ハト
hato
ハト
hato
イーグル, 鷲
いーぐる, わし<br>iiguru, washi
くちばし
kuchibashi

つばさ<br>tsubasa
羽毛
うもう<br>umou
鉤爪
かぎづめ kagi dume

す<br>su

たまご<br>tamago
フクロウ
fukurou
ハヤブサ
hayabusa
ハゲタカ
hagetaka
あひる
ahiru
ガチョウ
gachou
スズメ
suzume
チュン チュン
chuN chuN
カラス
karasu
七面鳥
しちめんちょう<br>shichimeNchou
ハチドリ
hachidori
クジャク
kujaku
オウム
oumu
ダチョウ
dachou
ペンギン
peNgiN
キツツキ
kitsutsuki
コウノトリ
kounotori

つる<br>tsuru
フラミンゴ
furamiNgo

さぎ<br> sagi
白鳥
はくちょう<br>hakuchou
鳥かご
とりかご<br>torikago