La homa korpo II
skeleto
pelvo
kokso
kranio
torako
ripo
spino
ostoj
dentoj
gingivo
makzelo
dento
plombaĵo
kavaĵeto
koro
vejnoj
arterioj
sango
pulmojn
trakeo
cerbo
reno
patelo
angioj
هيكل عضمي haykal ʕaDmi/ m/ هياكل عضمية hayakel ʕaDmeya/ pl.f/
الحوض el ħod/ m/ عضم الحوض ʕaDm el ħod/ m/
الورك el werk/ m/ مفصل الورك mafSal el werk/ m/ مفصل الفخد mafSal el faxd/ m/
جمجمة gomgoma/ f/ جماجم gamagem/ pl.f/
القفص صدري el ʔafaS el SaDri/ m/
ضلع Delʕ/ m/ أضلاع aDlaʕ/ pl.f/
عمود فقري ʕamood faqri/ m/
عضمة ʕaDma/ f/ عضم ʕaDm/ pl.f/
سن sen/ m/ سنة sena/ f/ سنان senan/ pl.f/
لثة lesa/ /lasa/ f/
فك fak/ m/
سنان senan/ pl.f/
حشو ħashw/ m/
تسوس tasaws/ m/
قلب ʔalb/ m/ قلوب ʔelob/ pl.f/
وريد waryid/ m/ اوردة ʔwreda/ pl.f/
شريان sheryan/ m/ شراين sharayin/ pl.f/
نقطة دم noʔTet dam/ f/ دم dam/ pl.m/  
رئة reʔa/ singel and plural f/
القصبة الهوائية ʔaSaba hawaʔeya/ f/
مخ mox/ m/ مخاخ mexax/ pl.f/
كلية kelia/ f/ كلاوي kalawi/ pl.f/
صبونة الركبة Sabonet el rokba/ f/
وعاء دموي weʕaʔ damawi/ m/ الأوعية الدموية awʕeya damaweya/ pl.f/