The Car
(Auto)
kufr
poznávací značka
nárazník
brzdové světlo
dekl
dveře
kolo
zpětné zrcátko
blinkr
kapota
reflektor
přední sklo
stěrač
klakson
zatroubit
volant
rychloměr
tachometr
palivoměr
pedály
spojka
brzda
akcelerátor
řadicí páka
sedadlo
bezpečnostní pás
podlahové rohože
pneumatika
vzorek
hevr
motor
baterie
startovací kabely
výfukové potrubí
výfukový tlumič
tlumič
svíčka
kanystr
motorový olej
trychtýř
měrka
trunk
license plate
bumper
brake light
hubcap
door
wheel
rear-view mirror
blinker
hood
headlight
windshield
windshield wiper
horn
honk
steering wheel
speedometer
odometer
fuel gauge
pedals
clutch
brake
accelerator
stick shift, gear shift
seat
seat belt
floor mat
tire
tread
jack
motor, engine
battery
jumper cables
exhaust pipe
muffler
shock absorber
spark plug
gas can
motor oil
funnel
dip stick