The City
(Město)
budova
první podlaží
přízemí
schody
schod
výtah
hrob
rakev
náhrobek
mrtvola
trh
stánek
park
kašna
stezka
socha
lavička
most
továrna
komín
loděnice
bedna
sklad
building
second floor
first floor
stairs
step
elevator
cemetery, graveyard
grave
coffin
gravestone, tombstone
corpse, body
market
stand
park
fountain
path
statue
bench
bridge
factory
smokestack
conveyor belt
dock
crate
warehouse
square
playground