La ciudad
(La ciutat)
edifici
segon estatge
primer estatge
les escales
esglaó, graó, escaló
ascensor
cementeri, cementiri
tomba
taüt, caixa de morts
pedra tombal, làpida
cadàver
mercat
parada
parc
font
vial
estàtua
banc
pont
fàbrica
fumera, fumeral
cinta transportadora
moll
caixa
magatzem
plaça
parc infantil, pati (escolar)
el edificio
la segunda planta
el segundo piso
la primera planta
el primer piso
la escalera
el escalón
el ascensor
el cementerio
la tumba
el ataúd
la lápida
el cadáver
el mercado
el puesto
el parque
la fuente
el camino
la estatua
el banco
el puente
la fábrica
la chimenea
la cinta transportadora
el muelle
la caja
el almacén
la plaza
el parquet infantil