Communication
(Komunikace)
letter
address
return address
postmark
stamp
postcard
mailman
mailbox
newspaper
reporter
magazine
package
box
telephone
ring
telephone jack
cell phone
walkie-talkie
envelope
article
dopis
adresa
zpáteční adresa
poštovní razítko
razítko
pohlednice
listonoš
poštovní schránka
noviny
reportér
časopis
balíček
box
telefon
zvonek
telefonní zásuvka
mobil
krátkovlnná vysílačka
obálka
článek