Construction
(La construcció)
ladder
cement
lumber, wood
plank
cinder block
brick
carpenter
mason
steel girder
crane
scaffolding
architect
foreman
blueprint
wheel barrow
jackhammer
earplugs
construction worker
hard-hat
welder
blow torch
bulldozer
forklift
steamroller
dumper truck
escala
ciment
fusta
tauler
blocs de ciment
maó
fuster-a
paleta
biga d'acer
grua
bastida, prestatge ROSS
arquitecte
capatàs-assa
projecte
carretó de roda
martell pneumàtic
taps per a les orelles
treballador-a de la construcció
barret d'obrer??
soldador-a
bufador
excavadora
carretó elevador
piconadora
carro de descàrrega