The Door
ajtó
kémlelő lyuk
csengő
kopogó
ajtó gomb
kulcslyuk
kilincs
zsanér
gombok
kulcstartó
lábtörlő
zárak
lakat
kombinációs zár
lánc
door
peephole
doorbell
knocker
door knob
keyhole
door handle
hinge
key
key chain
door mat
locks
padlock
combination lock
chain