The Family
(Rodina)
matka
otec
sestra
bratr
syn
dcera
teta
strýc
dědeček
babička
bratranec
pradědeček
prababička
neteř
synovec
vnuk
vnučka
pravnučka
manžel
tchyně
tchán
švagr
švagrová
zeť
snacha
bratranec z druhého kolene
manželka
děti
sourozenci
rodiče
strýc
teta
švagr
švagrová
mother
father
sister
brother
son
daughter
aunt
uncle
grandfather
grandmother
cousin
great grandfather
great grandmother
niece
nephew
grandson
granddaughter
great granddaughter
husband
mother-in-law
father-in-law
brother-in-law
sister-in-law
son-in-law
daughter-in-law
second cousin
wife
children, kids
child (singular)
siblings
parents
uncle
aunt
brother-in-law
sister-in-law