The Family
(La família)
la mare
el pare
la germana
el germà
el fill
la filla
la tia
l'oncle
l'avi
l'àvia
el cosí
el besavi
la besàvia
la neboda
el nebot
el nét
la néta
la besnéta
el marit
la madastra
el padastre
el germastre, el mig germà, el germà d'una banda
la germanastra, la mig germana, la germana d'una banda
el gendre
la nora, la jove
el cosí segon
la dona, l'esposa
els nens/nins, els nens/nins
els germans
els pares
l'oncle
la tia
cunyat
cunyada
mother, mum, mummy
father, dad, daddy
sister
brother
son
daughter
aunt
uncle
grandfather
grandmother
cousin
great grandfather
great grandmother
niece
nephew
grandson
granddaughter
great granddaughter
husband
mother-in-law
father-in-law
brother-in-law
sister-in-law
son-in-law
daughter-in-law
second cousin
wife
children, kids
siblings
parents
uncle
aunt
brother-in-law
sister-in-law