La familia
(La família)
la mare
el pare
la germana
el germà
el fill
la filla
la tia
l'oncle
l'avi
l'àvia
el cosí
la cosina
el besavi
la besàvia
la neboda
el nebot
el nét
la néta
la besnéta
el marit
la madastra
el padastre
el germastre, el mig germà, el germà d'una banda
la germanastra, la mig germana, la germana d'una banda
el gendre
la nora, la jove
el cosí segon
la dona, l'esposa
els nens/nins, els nens/nins
els germans
els pares
l'oncle
la tia
cunyat
cunyada
la madre
el padre
la hermana
el hermano
el hijo
la hija
la tía
el tío
el abuelo
la abuela
el primo
la prima
el bisabuelo
la bisabuela
la sobrina
el sobrino
el nieto
la nieta
la bisnieta
el esposo, el marido
la suegra
el suegro
el cuñado
la cuñada
el yerno
la nuera
el primo segundo
la esposa, la mujer
los hijos
los hermanos
los padres
el tío
la tía
el cuñado
la cuñada